Modulen

Modulen är ett litet häfte alla som ska börja på Chalmers får hem i brevlådan. Den är sektionsspecifik och innehåller viktig information om mottagningen och sektionen. Modulen är en bra första introduktion till Chalmers kultur och ger en kort humoristisk beskrivning av hur det är att gå på Chalmers.

Årets modul kan du se som både uppslag och sida för sida.